RUSSIA (Siberia)2000 - XV - SELENGA - ULAN UDE - Rep. BURYATIA

2002 - XVII - Eskimo ensemble ERGYRON - ANADYR - CHUKOT

2006 - XXI - Folk group "Leissen" - UCHALY - BASHKORTOSTAN (Rep. BASHKIRIA)

2014 - XXIX - SELENGA - ULAN UDE - Rep. BURYATIAback to WORLD MAP  /  back to SEARCHER

© AlbediMare~2002/04