Vietnam
Công hòa xã hôi chù nghia Viêt Nam

Vietnam
(Repubblica Socialista del Vietnam)
Back to WORDMAP
MEDIA & Links L I N G U EF O L KK R O N OGEOPOLITICA GLOSSARIO
VIETNAM Folklore
Gruppi Etnici del VIETNAM riconosciuti Ufficialmente

Gruppi etnici (famiglie linguistiche)

Viet-Muong ::
Chut Muong Tho Viet (Kinh)
Tay-Thai ::
Bô Y Giáy Lao Lu Nung San Chay Tay Thai
Mon-Khmer ::
Ba Na Brau Bru-Van Kieu Cho Ro Co Co Ho Co Tu Gie Trieng H're Khang Khmer Kho Mu Ma Mang Mnong O Du Ro Mam Ta Oi Xinh Mun Xo Dang Xtieng
Hmong ::
Dao Hmong Pa Then
Tai-Kadai ::
Gelao Lachi Laha Qabiao
Polinesiana ::
Cham Chu-ru Ê-dê Jarai Ra Glai
Cinese ::
Hoa Ngái Sán dìu
Tibetana ::
Công Hà Nhì La Hû Lô Lô Phù Lá Si La
      AlbediMare © 2001~2009