Zhonghuá Rénmín Gònghéguó

People's republic of China
Repubblica Popolare Cinese
Back to WORDMAP
MEDIA & Links L I N G U E F O L K A R C H E O GEOPOLITICA GLOSSARIO
C I N A     GEO-politica    [ Divisioni Amministrative ]

Tradizionalmente il Territorio della Rep. Pop. di Cina viene diviso in 33 unità amministrative :

 • 23 Province **

 • [Anhui - Fujian - Gansu - Guangdong - Guizhou - Hainan - Hebei - Heilongjiang - Henan - Hubei - Hunan - Jiangsu - Jiangxi - Jilin - Liaoning - Qinghai - Shaanxi - Shandong - Shanxi - Sichuan - Taiwan ** - Yunnan - Zhejiang ]
 • 5 Regioni autonome *

 • [ Guangxi - Mongolia Interna - Ningxia - Xinjiang (Uhigur) - Xizang (Tibet) ]
 • 4 Municipalità

 • [ Beijing - Chongqing - Shanghai - Tianjin ]
 • 2 SAR : Regioni Amministrative Speciali
  [Hong Kong - Macau]


 • ** icludendo il territorio della Repubblica di Cina (Taiwan) rivendicato dalla Cina Popolare in realtà 22 .
  * Includendo il Tibet occupato militarmente nel 1959 , il cui governo Teocratico vive in esilio in India.

Inoltre si deve ricordare che la Cina riconosce ufficialmente 55 Minoranze Etniche , i cui territori non sono ben definiti, ma godono di particolari diritti socio-culturali e di una certa autonomia. Queste saranno trattate più dettagliatamente nelle sezioni linguistica e folklorica della Cina.

Carta Amministrativa della C I N A

Suddivisioni Amministrative della C I N A ( Wikipedia modificato )
Le Macro-Regioni della C I N A ( Wikipedia modificato )

 1. Nord-est Cina :
   3 Province
  • [3] - Heilongjiang
  • [4] - Jilin
  • [5] - Liaoning
 2. Nord Cina :
   1 Regione Autonoma
  • [2] - NeiMenggu (RA Mongolia Interna)
   2 Province
  • [11] - Shanxi
  • [12] - Hebei
   2 Municipalità
  • [13] - Beijing (Pekino)
  • [14] - Tianjin (Tientsin)
 3. Nord-Ovest Cina :
   2 Regioni Autonome
  • [1] - Xinjang (RA Uighur)
  • [9] - Ningxia
   3 Province
  • [7] - Qinghai
  • [8] - Gansu
  • [10] - Shaanxi
 4. Sud-Ovest Cina :
   1 Regioni Autonome
  • [6] - Xizang (RA Tibet)
   3 Province
  • [17] - Sichuan
  • [22] - Yunnan
  • [23] - Guizhou
   1 Municipalità
  • [18] - Chongqin
 5. Centro-Sud Cina :
   1 Regione Autonoma
  • [28] - Guangxi
   5 Province
  • [16] - Henan
  • [19] - Hubei
  • [24] - Hunan
  • [29] - Guangdong
  • [33] - Hainan
   2 SAR (Special Administrative Region)
  • [31] - Macau
  • [32] - Hong Kong
 6. Est Cina :
   6 Province (7 con Taiwan)
  • [15] - Shandong
  • [20] - Anhui
  • [21] - Jangsu
  • [25] - Jangxi
  • [26] - Zhejang
  • [30] - Fujien
  • [34 ?] - Taiwan (Formosa)
   1 Municipalità
  • [27] - Shanghai
C I N A Nord-est o Nordorientale
3 Province :
[03] Provincia di Heilongjiang
[03] Provincia di Heilongjiang ::
13 Prefetture / 12 Prefetture Urbane/
66 Contee /19 Contee Urbane /
31 Città / 64 Disttretti Urbani
[04] Provincia di Jilin
[o4] Provincia di Jilin ::
9 Prefetture / 8 Prefetture Urbane/
41 Contee /20 Contee Urbane /
28 Città / 19 Disttretti Urbani
[05] Provincia di Liaoning
[05] Provincia di Liaoning ::
14 Prefetture / 14 Prefetture Urbane/
44 Contee /17 Contee Urbane /
31 Città / 56 Disttretti Urbani
C I N A Nord o Settentrionale
1 Regione Autonoma - 2 Province - 2 Municipalità :
[02] Regione Autonoma NEIMENGGU (RA della Mongolia Interna )
[02] Regione Autonoma NEIMENGGU (RA della Mongolia Interna ) ::
12 Prefetture / 7 Prefetture Urbane/
82 Contee /13 Contee Urbane /
20 Città / 19 Disttretti Urbani
[11] Provincia di SHANXI
[11] Provincia di SHANXI ::
11 Prefetture / 10 Prefetture Urbane/
97 Contee /12 Contee Urbane /
22 Città / 22 Disttretti Urbani
[12] Provincia di HEBEI
[12] Provincia di HEBEI ::
11 Prefetture / 11 Prefetture Urbane/
138 Contee /23 Contee Urbane /
34 Città / 35 Disttretti Urbani
Municipalità di BEIJING (Peking - Pechino)
Municipalità di BEIJING (Peking - Pechino) ::
2 Contee / 16 Distretti Cittadini
Municipalità di TIANJIN (Tientsin)
Municipalità di TIANJIN (Tientsin) ::
3 Contee / 15 Distretti cittadini
C I N A Nord-Ovest o Nordoccidentale
2 Regioni Autonome - 3 Province
[01] Regione Autonoma dello XINJANG (RA Uyghur)
[01] Regione Autonoma dello XINJANG (RA Uyghur) ::
14 Prefetture / 2 Prefetture Urbane/
85 Contee /17 Contee Urbane /
19 Città / 11 Disttretti Urbani/
[09] Regione Autonoma dello NINGXIA HUI
[09] Regione Autonoma dello NINGXIA HUI ::
4 Prefetture / 4 Prefetture Urbane/
16 Contee /2 Contee Urbane /
6 Città / 8 Disttretti Urbani/
[07] Provincia di QINGHAI
[07] Provincia di QINGHAI ::
8 Prefetture / 1 Prefetture Urbane/
39 Contee /2 Contee Urbane /
3 Città / 4 Disttretti Urbani/
[08] Provincia di GANSU
[08] Provincia di GANSU ::
14 Prefetture /6 Prefetture Urbane/
75 Contee /8 Contee Urbane /
14 Città / 11 Disttretti Urbani/
[10] Provincia di SHAANXI
[10] Provincia di SHAANXI ::
10 Prefetture / 10 Prefetture Urbane/
86 Contee /3 Contee Urbane /
13 Città / 21 Disttretti Urbani/
C I N A Sud-Ovest o Sudoccidentale
1 Regioni Autonome - 3 Province - 1 Municipalità
[06] Regione Autonoma dello XIZANG (RA Tibet)
[06] Regione Autonoma dello XIZANG (RA Tibet) ::
7 Prefetture / 1 Prefetture Urbane/
72 Contee /1 Contee Urbane /
2 Città / 1 Disttretti Urbani/
[17] Provincia di SICHUAN
[17] Provincia di SICHUAN ::
21 Prefetture / 18 Prefetture Urbane/
139 Contee /14 Contee Urbane /
32 Città / 41 Disttretti Urbani/
[22] Provincia di YUNNAN
[22] Provincia di YUNNAN Capoluogo KunMing ::
16 Prefetture :: 5 Prefetture Urbane :: 119 Contee :: 10 Contee Urbane :: 15 Città :: 9 Disttretti Urbani
 1. Kunming
   Panlong | Wuhua | Guandu | Xishan | Dongchuan | Anning | Chenggong | Jinning | Fumin | Yiliang | Songming | Shilin | Luquan | Xundian
 2. Qujing
   Qilin | Xuanwei | Malong | Zhanyi | Fuyuan | Luoping | Shizong | Luliang | Huize
 3. Yuxi
   Hongta | Jiangchuan | Chengjiang | Tonghai | Huaning | Yimen | Eshan | Xinping | Yuanjiang
 4. Baoshan
   Longyang | Shidian | Tengchong | Longling | Changning
 5. Zhaotong
   Zhaoyang | Ludian | Qiaojia | Yanjin | Daguan | Yongshan | Suijiang | Zhenxiong | Yiliang | Weixin | Shuifu
 6. Lijiang
   Gucheng | Yongsheng | Huaping | Yulong | Ninglang
 7. Pu'er
   Simao | Ning'er | Mojiang | Jingdong | Jinggu | Zhenyuan | Jiangcheng | Menglian | Lancang |Ximeng
 8. Lincang
   Linxiang | Fengqing | Yun | Yongde | Zhenkang | Shuangjiang | Gengma | Cangyuan
 9. Dehong
   Luxi | Ruili | Lianghe | Yingjiang | Longchuan
 10. Nujiang
   Lushui | Fugong | Gongshan | Lanping
 11. Diqing
   Shangri-La | Deqin | Weixi
 12. Dali
   Dali | Xiangyun | Binchuan | Midu | Yongping | Yulong | Eryuan | Jianchuan | Heqing | Yangbi | Nanjian | Weishan
 13. Chuxiong
   Chuxiong | Shuangbai | Mouding | Nanhua | Yao'an | Dayao | Yongren | Yuanmou | Wuding | Lufeng
 14. Honghe P.A.
  • Contee Urbane ::
   Gejiu | Kaiyuan
  • Contee ::
   Mengzi | Mile | Honghe | Luchun | Luxi | Jianshui | Yuanyang | Shiping
  • Contee Autonome ::
   Jinping Miao, Yao, and Dai A.C. | Hekou Yao A. C. | Pingbian Miao A.C.
 15. Wenshan
   Wenshan | Yanshan | Xichou | Malipo | Maguan | Qiubei | Guangnan | Funing
 16. Xishuangbanna
   Jinghong | Menghai | Mengla
[23] Provincia di GUIZHOU
[23] Provincia di GUIZHOU ::
9 Prefetture / 4 Prefetture Urbane/
78 Contee /9 Contee Urbane /
13 Città / 9 Disttretti Urbani/
[18] Municipalità di CHONGQIN
[18]Municipalità di CHONGQIN ::
25 Contee /4 Contee Urbane /
4 Città / 15 Disttretti Cittadini/
C I N A Centro-Sud o Centromeridionale
1 Regione Autonoma - 5 Province - 2 SAR

[28] Regione Autonoma dello GUANGXI
[28] Regione Autonoma dello GUANGXI ::
14 Prefetture / 9 Prefetture Urbane/
81 Contee /10 Contee Urbane /
19 Città / 28 Disttretti Urbani/
Provincia di HENAN
[16] Provincia di HENAN ::
17 Prefetture / 17 Prefetture Urbane/
110 Contee /21 Contee Urbane /
38 Città / 38 Disttretti Urbani/
[19] Provincia di HUBEI
[19] Provincia di HUBEI ::
13 Prefetture / 12 Prefetture Urbane/
64 Contee /24 Contee Urbane /
36 Città / 35 Disttretti Urbani/
[24] Provincia di HUNAN
[24] Provincia di HUNAN ::
14 Prefetture / 13 Prefetture Urbane/
88 Contee /16 Contee Urbane /
29 Città / 34 Disttretti Urbani/
[29] Provincia di GUANGDONG (Canton)
[29] Provincia di GUANGDONG (Canton) ::
21 Prefetture / 21 Prefetture Urbane/
76 Contee /31 Contee Urbane /
52 Città / 48 Disttretti Urbani/
[33] Provincia di HAINAN
[33] Provincia di HAINAN ::
2 Prefetture / 2 Prefetture Urbane/
17 Contee /7 Contee Urbane /
9 Città / 3 Disttretti Urbani/
SAR MACAU
SAR MACAU

Vedi la sezione separata di MACAU
SAR HONG KONG
SAR HONG KONG

Vedi la sezione separata di HONG KONG
C I N A Est o Orientale
1 Municipalità - 6 Province (7 con Taiwan)
Municipalità di SHANGHAI
Municipalità di SHANGHAI :: 1 Contee / 18 Distretti Cittadini
[15] Provincia di SHANDONG
[15] Provincia di SHANDONG ::
17 Prefetture / 17 Prefetture Urbane/
91 Contee /31 Contee Urbane /
48 Città / 48 Disttretti Urbani/
[20] Provincia di ANHUI
[20] Provincia di ANHUI ::
17 Prefetture / 17 Prefetture Urbane/
61 Contee /5 Contee Urbane /
22 Città / 44 Disttretti Urbani/
[21] Provincia di JANGSU
[21] Provincia di JANGSU ::
13 Prefetture / 13 Prefetture Urbane/
58 Contee /28 Contee Urbane /
41 Città / 50 Disttretti Urbani/
[25] Provincia di JANGXI
[25] Provincia di JANGXI ::
11 Prefetture / 11 Prefetture Urbane/
80 Contee /10 Contee Urbane /
21 Città / 19 Disttretti Urbani/
[26] Provincia di ZHEJANG
[26] Provincia di ZHEJANG ::
11 Prefetture / 11 Prefetture Urbane/
62 Contee /22 Contee Urbane /
33 Città / 29 Disttretti Urbani/
[30] Provincia di FUJIEN (Fukien)
[30] Provincia di FUJIEN (Fukien) ::
9 Prefetture / 9 Prefetture Urbane/
60 Contee /14 Contee Urbane /
23 Città / 25 Disttretti Urbani/
[-] Provincia di TAIWAN (Repubblica di Cina - Formosa)
[-] Provincia di TAIWAN (Repubblica di Cina - Formosa)
Vedi la sezione separata di TAIWAN
Le minoranze Etniche della C I N A
Le minoranze Etniche della C I N A


Di seguito riportiamo la tabella dei 55 Gruppi etnici riconosciuti ufficialmente in Cina
# Pinyin nome alternativo Gr linguistico pop. luogo
01 Achang Ngac'ang, Maingtha Tibeto-Birmano 34,000 P.a. Dehong (Yunnan)
02 Bai - - - Yi (Sino-Tibeto) 1,858,063 Dali Bai P.A. (Yunnan ) / Bijie(Guizhou)/Sangzhi (Hunan)
03 Bonan Bao'an Mongolo 12,000 Gansu / Qinghai
04 Bô Y Buyei, Puyi, Buyi, Bouyei, Buxqyaix, Burao, Puman, Puzhong. Tai-Kadai 2,548,300 Yunnan / Sichuan
05 Blang Bulang Waic (Palaung-Wa < Mon-Khmer) 92,000 Yunnan [MyanMar / Thailandia]
06 Dai Dainà (Déhóng Dai), Dailè (Xishuangbannà Dai), Daidan, Daibeng, Daiduan, Daiya, Daiyou. Vari gruppi Thai-Dai : Tai Lü, Tai Nüa, Tai Dam, Lao, Thai, 1,150,000
[+ 380,000]
PA Xishuangbanna Dai , Dehong Dai , Jingpo (Yunnan) [Tailand, Laos, Burma]
07 Daur Dahur Mongol 132,400 Morin Dawa Daur A.B., Hulun Buir (Mongolia Interna) , Heilongjiang e Xinjiang
08 De'ang Deang, Palaung , Benglong Palaungic (Mon-Khmer) 15,500 [550,000] Yunnan [Myanmar e Tailand]
09 Dong Gaeml, Kam Kradai (Zhuang-Dong) 2,960,000 Guizhou, Hunan, Guangxi
10 Dongxiang Sarta , Santa Mongoli 514,000 Linxia Hui A.P. (Gansu), Ningxia Hui AR, Qinghai, Xinjiang-Uyghur AR
11 Drung Derung Dulong Sino-Tibetano 7,000 Yunnan
12 Du Tu , Monguor , Chaaghaan mongghol Mongolo 241,000 Qinghai, Gansu
13 Ewenki [Solons , Khamnigans] Evenki, Tunguz Manchu-Tungus 30,500
[37,000]
Evenk A.B. Hulunbuir (Inner Mongolia ), Heilongjiang [Russia, Mongolia]
14 Gaoshan 25 gruppi indigeni taiwanesi 13 lingue malayo indonesiano 4.400 [450,000] Cina [Taiwan]
15 Gelao Klau , Gelo Gelao (< Kradai) molti dialetti 440,000 [110,000] Guizhou , Guangxi, Yunnan, Sichuan [Vietnam]
16 Hani Haqniq , Ahka , Hakka Hani (Yi < Tibeto-birmano) 1,500,000 Honghe Hani and Yi A.P. (Yunnan) [Vietnam, Laos]
17 Hezhen Hezhe, Nanai, Nani, Hezhen, Golds, Samagir Henzen dl. (Nanai)
Manchu - Tungusi
4,600 [12,100] Heilongjiang [Russia]
18 Hui Huihui, Xiao'erjing Han (islamizzati) 10,000,000 Ningxia, Gansu, Qinghai, Xinjiang
19 Jing Gin, Kinh Vietnamita (e cantonese) 22,500 Guangxi Zhuang A.R.
20 Jingpo / Kachin Jinghpaw, Tsaiva, Lechi Jingpo, Tsaiva, Maru, Nung, Lisu 130,000 [2,000,000] Yunnan [MyanMar]
21 Jino Junuo Tibeto-Burman > Lolo-Burmese 22,000 YunNan
22 Kazakh KazakTurchi 2,200,000 [14,000,000] Cina [Asia centrale]
23 Kirgiz KirghizTurchi 143,500 [4,000,000] Cina [Asia centrale]
24 Korean ChaoxianKoreano 2,800,000 Heilongjiang, Jilin, Liaoning
25 Lahu Ladhulsi, Kawzhawd (Lahu Na (Black), Lahu Shi (yellow), Lahu Nyi (Red), Lahu Balan, Lahu Bakio... Tibeto-Burmano > Lolo-Burmese 450,000 [260,000] Yunnan [Burma, Vietnam, Thailand, Laos]
26 Lhoba Loba , Luoba , Bokaer, Bengni, Lhopa, Yidu, Bengru, IduIdu, Bokar, Tibetan 2,300 Nyingchi e Shannan Prefectures (Tibet)
27 Li Hlai , Say 1,300,000 Hainan [Filippine]
28 Lisu Yi (Tibeto-Burman) 730,000 [470,000] Lijiang, Baoshan, Nujiang AP and Dehong (Yunnan), Sichuan [Thailand, Burma, India]
29 Manchu Manju, Man Manchu quasi estinto / Sibe o Xibo dl 10,500,000 Heilongjiang , Jilin , Liaoning , Hebei [North Korea, Siberia e Giappone]
30 Maonan Anan Kam-Sui > Kradai 107,000 Guangxi Zhuang A. R.
31 Menba Menba, Moinba, Monba, Menpa, MongbaTibeto-birmano 25,000 [53,000] Tibet AR [India , Bhutan]
32 Miao Hmung , Hmong, Hmu, A Hmao, Kho (Qho) Xiong 10 mll [1 mll ca.] China [ Vietnam , Laos , Thailand]
33 Mongoli Menggu Tungusi 5,800,000 [3,700.000] Mongolia interna , NE Cina, Xinjiang [Mongolia, Russia]
34 Mulam Mulao Kradai 207,000 Luocheng Mulao A.C. di Hechi (Guangxi)
35 Naxi Nakhi / Nahi Sino-Tibenao > Burmnese-Lolo 300,000 Sichuan , Yunnan
36 Nu - - - Tibeto-Birmano 27,200 Contee di Gongshan, Fugong, Laping , Bijiang ( Yunnan ), Sichuan, RA tibet
37 Oroqin Oroqen Orochon, Oronchon Tungusci Sett. 8,000 Heilongjiang, Inner Mongolia
38 Pumi P'umi, Primi, Pimi, Prummi Qiangic > Tibeto-Burman 30,000 Muli Tibetan A. C. e Yanyuan (Sichuan)
39 Qiang Ch'iang, Chiang-Min, Erma Sinio-tibetano 200,000 Sichuan
40 Russian Eluosi IE > Slavo 15,500 NE-Cina , Shanghai
41 Salar Salazu Turche 105,900 Qinghai, Gansu, Xinjiang
42 She Ho Ne Hmong-Mien 710,000 Fujian, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong, Anhui
43 Shui Sui po Sui < Kradai 430,100 Guizhou, Guangxi, [ Vietnam]
44 Tajik Pamiris Sarikoli, Wakhi (IE > indo-iranico) 41,00 Taxkorgan Tajik AC (Xinjiang)
45 Tatar Tataer; Tartar Turkic > Kypchak–Bolgar 5,100 Xinjiang
46 Tibetan Baima (sottogruppi : Changri, Nachan, Hor) 5,400,000 [500,000] Sino-Tibetano > Tibeto-Birmano RA Tibet , Qinghai, Sichuan , Gansu [Nepal, Bhutan ,India ]
47 Tujia Bizika Sino tibetanao > tujia 8,000,000 PA Xiangxi Tujia e Miao, Monti Wuling (Hunan , Hubei)
48 Uyghur / Weiwu'er Uigur, Uygur, Uighur, Turche 11,500,000 (stima 35 ml.) RA Xinjiang ,Contea di Taoyuan ( Hunan )
49 Uzbek Ozbek, O‘zbeklar Turca 14,000 [32-35 ml] RA Xinjiang Uyghur [Asia centrale]
50 Wa Va Va (austroasiatico > Mon-Khmer ) 400,000 [800,000] contee Zhenkang e Yongde (Yunnan) [Myanmar]
51 Xibe Xibo / SibeTunguso 173,o00 Xinjiang , Liaoning , Jilin
52 Yao Nguoi Dao Miao-Yao > Kradai 2,600,000 [%00,000] China [ Vietnam, Laos, Thailand]
53 Yi Nuosu / Lolo ,Luoluo 6 dl. Yi (sino tibetano) 7,700,000 Yunnan, Sichuan, Guizhou, Guangxi
54 Yugur Yugu Yogďr/Sarďg Yogďr, Yogor/Šera Yogor, Yellow Uyghur Western Yugur, Eastern Yugur 15,000 Sunan Yugur A.C.
55 Zhuang Rao , Bouxcuengh (bou shung) Thai > Cradao 18 Ml Guangxi Zhuang AR ,Yunnan, Guangdong, Guizhou e Hunan
Altri gruppi etnici non riconociuti
xx Aynu/Ani ( Uyghurs) - - - Zhenkang and Yongde - - -
xx Bajia - - - - - -
xx Chuanqing (Han) - - - - - -
xx Deng - - - - - -
xx Dolan (Uyghur ) - - - - - -
xx Gejia - - - - - -
xx Hui'an maidens ( Han ) - - - - - -
xx Husa (Achang) - - - - - - Longchuan (Yunnan)
xx Khmu - - - - - -
xx Kucong Lahu gialli - - -
xx Macanesi Sino-Portoghesi di Macao - - -
xx Mang - - - - - -
xx Mosuo (Naxi) - - - - - -
xx Qiangic ( Kham ) - - - - - -
xx Shan ( Buyi, o Zhuang) - - - - - -
xx Sherpa - - - - - -
xx Tuvans (Mongol ) - - - - - -
xx Utsuls (Hui) Utsat, Utset, Huihui, Hui, Hainan Cham Tsat (Austronesian) 5,000 Hainan
xx Xibo (Manchu) Sibe Manchu dl 10,000 Ili (Xinjiang)
xx Yi Luzhou - - -
xx Youtai ( ebrei di Cina) - - -
      AlbediMare © 2001~2009